Postdocs & Graduate Students

Research Associates, Visiting Scientists, and Postdocs

IRG 1

 • Hirofumi Akamatsu
 • Greg Stone

IRG 2

 • Krishna Dey
 • Paul Lammert
 • Amir Nourhani

IRG 3

 • Weiwei Zhao
 • Nicolas Poilvert

Graduate Students

IRG 1

 • Ryan Haislmaier
 • Ryan Keech
 • Shiming Lei
 • Debangshu Mukherjee
 • Arnab Sengupta
 • Smitha Shetty
 • Megan Strayer
 • Ritesh Uppuluri
 • Brian Vanleeuwen
 • Bo Wang
 • Fei Xu
 • Yakun Yuan
 • Haitian Zhang

IRG 2

 • Suzanne Ahmed
 • Adam Brooks
 • Sambeeta Das
 • Astha Garg
 • Feng Guo
 • Po-Hsun Huang
 • Erik Jewell
 • Frances Pong
 • Maria Sanchez
 • Anne Sendecki
 • Flory Wong
 • Vinita Yadav
 • Xi Zhao

IRG 3

 • Weinan Chen
 • Hui Yan Cheng
 • Jennifer Dysart
 • Alex Grede
 • Xiaoyu Ji
 • Yunzhi Liu
 • Shaun Mills
 • Pouria Motevallian
 • Shih-Ying Yu

IRG 4

 • Sarah Boehm
 • Matthew Jerry
 • David Kirby
 • Xiangyi Kong
 • XueFei Li
 • Lan Lin
 • Ding Ma
 • Yin Shi
 • Taiwei Yue

Seed

 • Jesse Bischof
 • An Nguyen
 • Junjie Wang
 • Kehao Zhang